Showroom Nội thất Đông Dương

Địa điểm thực hiện: Showroom nội thất Đông Dương, Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội
Quy mô dự án: 8002 x 2 tầng
Giải pháp cung cấp: điều khiển chiếu sáng, an ninh báo động, âm thanh đa vùng
Thời gian hoàn thành: tháng 1/2014

Màn hình điều khiển hệ thống
Cán bộ kỹ thuật ASEL hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật