Penthouse M3SK4 Metropolis Liễu Giai

Công trình: penthouse cao cấp

Địa điểm: M3SK4 Metropolis Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Diện tích xây dựng: 200m2 x 2 tầng

Hạng mục thi công: điều khiển chiếu sáng, điều khiển điều hòa, điều khiển rèm cửa, âm thanh đa vùng, an ninh báo động

Thời gian hoàn thành: tháng 9/2019