Share on         

Hệ Thống Điều Khiển Quá Trình

 

Khả năng hoạt động tốt nhất, cấu trúc theo mức và đặc tính hệ thống vượt trội: hệ điều khiển quy trình Simatic PCS7 của Siemens là hệ thống thuyết phục nhất. Mô đun dự phòng có tính linh hoạt cao và khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, truyền thông và cấu hình linh hoạt giúp việc vận hành các hệ thống điều khiển một cách kinh tế hơn.

 


Các tin khác

Giới thiệu chung về hệ thống nhà thông minh

Hệ Điều Khiển Chuyển Động - Simotion

Hệ Thống Tự Động Hóa Công Nghiệp SIMATIC