Share on         

Hệ Thống Tự Động Hóa CNC - Sinumerik

 

Hệ Sinumerik bao gồm rất nhiều thiết bị dùng cho máy công cụ. Dù được dùng cho máy cán hay máy tiện như là một hệ điều khiển CNC trên nền tảng truyền động hay trên nền tảng PC, hệ CNC Sinumerik giúp khách hàng nâng cao hiệu suất và cạnh tranh hơn.

 

Các tin khác

Công nghệ CNC