Share on         

Penthouse Thi Sách

Công trình                  : Pennthouse 
Địa điểm xây dựng     : 32 Thi Sách
Hạng mục thi công     : Hệ thống chiếu sáng, điều khiển điều hòa, âm thanh đa vùng, an ninh camera.
Thời gian hoàn thành : tháng 1/2015 - tháng 9 - 2015