Share on         

Biệt thự Quảng Ninh


Công trình: Biệt thự cao cấp Quảng Ninh
Địa điểm xây dựng: Quảng Ninh 
Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, điều khiển điều hòa, âm thanh đa vùng, an ninh Camera.
Thời gian hoàn thành: Tháng 2/2014 - Tháng 5/2014