Share on         

Biệt thự Bằng Lăng căn 5.01

Diện tích xây dựng: 423,9 m2

Công trình: Biệt thự Bằng Lăng căn 5.01

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, điều khiển điều hòa, âm thanh đa vùng, an ninh Camera.

Thời gian hoàn thành: Tháng 2/2014 - Tháng 5/2014

Biệt thự Bằng Lăng căn 7.02

Diện tích xây dựng: 575,8m2

Biệt thự Bằng Lăng căn 12.01

Diện tích xây dựng: 320m2 x  3 tầng

Biệt thự Việt Hưng

Diện tích xây dựng: 570m2

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, điều khiển điều hòa, âm thanh đa vùng, an ninh Camera.

Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2014 - Tháng 8/2014Căn hộ penthouse Ciputra, khu E4

Diện tích xây dựng: 330m2

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, an ninh Camera
Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2013 - Tháng 2/2014

Biệt thự Bằng lăng 1

Diện tích xây dựng: 614,1 m2
Công trình: Biệt thự Bằng Lăng 1
Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, điều khiển điều hòa, âm thanh đa vùng, an ninh Camera.
Thời gian hoàn thành: Tháng 2/2014 - Tháng 5/2014

Biệt thự khu đô thị Ciputra, dãy T3

Diện tích xây dựng: 324m2

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, an ninh Camera, âm thanh đa vùng
Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2014 - Tháng 12/2014

Biệt thự khu đô thị Ciputra, dãy B2

Diện tích xây dựng: 320m2

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, an ninh Camera, âm thanh đa vùng
Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2014 - Tháng 11/2014

Biệt thự Bằng Lăng căn 10.04

Diện tích xây dựng: 701m2

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, điều khiển điều hòa, âm thanh đa vùng, an ninh Camera.
Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2013 - Tháng 6/2014

Biệt thự Bằng Lăng căn 9.01

Diện tích xây dựng: 423,9m2
Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, điều khiển điều hòa, âm thanh đa vùng, an ninh Camera.
Thời gian hoàn thành: Tháng 2/2014 - Tháng 9/2014
|<   <  
1  2 
  >   >|
Trang 1/2