Share on         

Giải pháp PA
Hệ thống PA (Puplic Address system) là hệ thống đáp ứng được các yêu cầu về thông báo giữa các khu vực của toà nhà với nhau. Các khu vực này được chia thành các vùng khác nhau...
 
Giải pháp chiếu sáng thông minh

Totalviews 1930
Hệ thống kiểm soát ra vào

Totalviews 1878